Lär känna ditt handikapp

Alla är handikappade. Ingen kan allt. Men hur handikappet påverkar dig beror mycket på din inställning. Om man är handikappad och ser sig själv som handikappad, är det lätt att fångas av sina svårigheter. Man blir så van att inte kunna, att man till och med glömmer att pröva om man kan.

Filmerna och texterna om handikapp och assistans hoppas jag ska vara en inspirationskälla till att pröva och försöka. Min övertygelse är, att vår självinsikt formas, när vi prövar och får uppleva det vi är bra på eller tvingas inse vad som är för svårt.

Gränsen för vad man kan, är olika för alla, oavsett om du är handikappad eller inte. Men en sak är samma för alla: Vi har en gräns. Genom att söka nå din gräns, kan du bli stolt över den. Det ger självkänsla. Du kan försöka.

Se filmerna PÅKLÄDNINGENAKVARIEMANNEN om att leva med assistans

Se filmerna JO, DU KAN och IBLAND HÄNDER om människosynsfrågor och vikten av att ta sig själv på allvar. Till IBLAND HÄNDER finns även en studieplan som hjälper till att fundera vidare.

Lars Mullback