Böcker / Books

Bibliotek

av ECA cooperation

Conductive Education is an opportunity and an adventure if you look at life every day of your life. Knowledge is the basis for change...

av Ulla Bohlin

Ulla Bohlin analyseras förhållandet mellan habiliteringen och konduktiv pedagogik och försöker hitta orsaker till varför habiliteringen...

av SBU

Sammanfattning av Socialstyrelsens och SBU:s ståndpunkt angående konduktiv pedagogik.

SBU utredde konduktiv pedagogik vad gäller...

av Lars Mullback

Självbiografisk roman och stridsskrift om livet som handikappad, om hur konduktiv pedagogik går till och påverkar synen på handikapp och...

Filmer

av Lars Mullback

1/1 2014 fick även CP-skadade Region Skåne rätt till Konduktiv Pedagogik mycket tack vare denna film och på grund av att flera föräldrar...