Berätta varför du vill att CP-skadade ska ha rätt till KP

Prata in din historia i mobilen och MMS:a den till 0760 49 69 96, så lägger vi in den här.

Eller skriv din historia, klicka här

Tips: Svara på dessa 4 frågor:

1. Vad är bra med konduktiv pedagogik?

2. Finns inte samma hjälp i sjukvården?

3. Hur skulle livet se ut utan konduktiv pedagogik?

4. Vad önskar du av framtiden?

Ju fler som vågar berätta, ju lättare är det att få de som bestämmer att lyssna.

Konduktiv pedagogik finns i Sverige på grund av att vi var många på 1990-talet, som vågade berätta vår historia och högt tala om att vi neurologiskt funktionshindrade behöver konduktiv pedagogik. Både myndigheter och politiker lyssnade på oss, för att vi var många som sa samma sak. Vi lyckades till och med att få bort kvacksalverilagen. Det är därför konduktorer kan komma till Sverige och träna CP-barn, annars hade det varit förbjudet.
Nu skulle vi vilja förändra samhället igen. Vi vill att alla som vill, ska få träna konduktiv pedagogik på samhällets bekostnad. Det är möjligt, om vi är många som vill det.